Kongre Konuları


 

Kongremiz belirlenen amaç doğrultusunda başta “Küresel Gündemde Barış ve Güvenlik Arayışları” olmak üzere güvenlik çalışmalarının genel konu alanlarını kapsamaktadır. Bunun yanında aşağıdaki konu başlıkları kongrenin temel eğilim noktalarını oluşturmaktadır.

 

Uluslararası Güvenlik

Ontolojik Güvenlik

Göç Çalışmaları

İstihbarat

Enerji – Politik

Çevre Güvenliği ve Politikaları

Terörizm

Savunma Sanayi

Ekonomi Güvenliği

Sınıraşan Suçlar

Siber Güvenlik

Kripto Ekonomi

Jeopolitik

Bölge Çalışmaları

Kriminoloji

Savaş ve Barış Çalışmaları

Çatışma ve Kriz Yönetimi

Küreselleşme Tartışmaları

Kamu Güvenliği

Güvenlikte Güncel Sorunlar

İnsani Müdahale ve Koruma Sorumluluğu

Diplomasi

Yapay Zeka ve Dijitalleşme

 


Kongrede sunulmak üzere, yukarıdaki konularla ve temel uluslararası güvenlik konularıyla ilgili panel düzenleme önerileri yapılabilir.