Kongre Yazım Kuralları ve Önemli Bilgiler


Kongre Yazım Kuralları ve Önemli Bilgiler
 

                   1-Bilim ve Danışma Kurulu’nda farklı ülkelerden bilim insanlarının olması ve bildirilerin bilimsel ön incelemeden geçmesi nedeniyle kongrenin uluslararası niteliği bulunmaktadır.

                   2-Kongre hibrit (katılımcının isteğine bağlı olarak online ve yüz yüze) şekilde gerçekleştirilecek olup gerekli bilgiler kongre programı ile açıklanacaktır.

                   3-Kongreye katılım ücretine dair bilgilendirme web sayfasının ilgili sekmesinin altında bulunmaktadır.

                   4-Bildirileri başarıyla sunulan katılımcılara imzalı katılım belgesi verilecek ve bildiri metinleri kongre kitapçığında yayınlanacaktır.

                   5-Kongreyle ilgili önemli tarihler, web sayfasının ilgili sekmesinin altında bulunmaktadır.

                   6-Kongreye Türkçe ve İngilizce dillerinde bildiri ile katılmak mümkündür.

                   7-Kongreye, aşağıda paylaşılan ve içine bildiri metninin de eklenmesi gereken kongre başvuru formunu (guvenlikkongresi@hitit.edu.tr) e-posta adresine göndererek katılmak mümkündür.

                   8-Kongre e-postasına ulaşan başvuru formları için en kısa zamanda bilgilendirme cevabı gönderilecektir.

                   9-Başvuru formundaki yazar/yazarlarla ilgili tüm bilgiler eksiksiz doldurulmalıdır.

                   10-Başvuru formundaki bildiri metni bölümüne 250-500 kelime aralığında bildiri özeti yazılmalıdır.

                   11-Bildiriler, iki yana yaslı şekilde, Times New Roman yazı karakterinde ve 12 punto ile yazılacaktır. Metin; öncesinde 0 nk, sonrasında 6 nk aralık olacak şekilde 1,5 satır aralıklı yazılacaktır.  Paragraf girintisi bırakmaya gerek yoktur.

                   12-Bildiri başlığı büyük harfle, koyu ve 12 punto ile yazılmalıdır.

                   13-Bildiri başlığının altına ortalı şekilde bildiri sahiplerinin isim ve soy isimleri, unvanları, kurum bilgileri ve e-postaları yazılmalıdır.

                   14-İhtiyaç halinde metin içi atıfta ve kaynakçada APA 7. Sürüm kullanılacaktır.

                   15-Tüm bildiriler hakem kontrolünden geçecektir; fakat etik ve akademik sorumluluk tamamen yazara/yazarlara aittir. Gönderilen bildiri metinlerinin daha önce hiçbir yerde ve hiçbir amaçla kullanılmamış olması gerekmektedir.

                   16-Kongreye akademisyenler, alan uzmanları ve lisansüstü öğrenciler katılabilir.

                   17-Kongre kitabında yayımlanmak üzere tam metin göndermek isteyen yazarlar (bildiri özetlerini daha önce göndermiş olmak koşuluyla) yazım kurallarına uygun olarak hazırladıkları 4000-8000 kelime arasındaki çalışmalarını 18.12.2023 tarihine kadar gönderebilirler.

                   18-Kongre ile ilgili her türlü soru ve sorununuzu (guvenlikkongresi@hitit.edu.tr) e-posta adresine iletebilirsiniz.


                   Başvuru formuna ulaşmak için  tıklayınız.