Uluslararası Hitit Güvenlik Çalışmaları Kongresi - Sık Sorulan Sorular


Sık Sorulan Sorular


1- Kongre kim tarafından düzenlenmektedir? 

Kongre Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından düzenlenmektedir.

 

2- Kongre kaçıncı kez düzenlenmektedir?

Kongre üçüncü kez düzenlenmektedir. Geçmiş kongreler ile ilgili bilgi için tıklayınız 2021 - 2022 

 

3- Kongrenin özelliği nedir?

Kongre bilimsel ve uluslararası özelliktedir. Kongre, güvenlik üzerine çalışan veya kendi çalışma alanlarıyla güvenlik ilişkisi kuran tüm araştırmacılara açıktır.

 

4- Kongrenin uluslararası olması ne ifade etmektedir?

Kongrenin bilim ve danışma kurulunda uluslararası alandan bilim insanların olması ve tüm bildirilerin objektif hakemlik sürecinden geçmesi nedeniyle Hitit Güvenlik Kongresi uluslararası nitelik taşımaktadır. Bunun yanında uluslararası kurumlardan akademisyen ve araştırmacıların davetli konuşmacı olarak katılacak olmaları, yurt dışından bilim insanlarının bildiri sunacak olmaları ve farklı dillerde sunumlar ile katılımın mümkün olması kongrenin uluslararası niteliğini güçlendirmektedir.

 

5- Kongreye kimler katılabilir?

Kongreye, belirlenmiş amaç ve kapsamla ilgili yazım kurallarına göre bildiri hazırlayan tüm akademisyen, uzman araştırmacı ve lisansüstü seviyedeki öğrenciler başvurabilir. Başvurular objektif kriterlere göre hakemler tarafından incelenecektir.

 

6- Kongrenin amacı nedir?

Kongremizin en temel seviyede amacı güvenlik alanında çalışma yapan bilim insanlarını akademik bir masa etrafında toplamak ve güvenliğin gündeminde olan her şeyi tartışmaktır.

 

7- Kongrenin kapsamı hangi konulardan oluşmaktadır?

Kongremiz genel bir ifade ile güvenlikle ilgili çalışma yapan ve çalışma alanlarını güvenlik ile bağdaştırabilen tüm araştırmacılara açıktır. Bu genel açıklamanın yanı sıra kongre konularımız; uluslararası güvenlik, göç, terörizm, bölge çalışmaları, istihbarat, ontolojik güvenlik, kamu güvenliği, toplumsal güvenlik, çevre güvenliği, savunma sanayi, sınıraşan suçlar, ekonomi güvenliği, kripto ekonomi, siber güvenlik, jeopolitik, diplomasi, uluslararası hukuk, kriminoloji, küreselleşme tartışmaları, çatışma ve kriz yönetimi, barış çalışmaları ve uyuşmazlık çözümü, uluslararası örgütler gibi ve güncel meseleler gibi başlıklardan oluşmaktadır.

 

8- Kongreye katılım ücretli midir?

Aralık 2023’te düzenlenecek kongremiz için katılımcılardan katılım ücreti talep edilmektedir. Bilgi için tıklayınız.

 

9- Kongrede sunumlar hangi yöntemle gerçekleştirilecektir?

Kongremiz hibrit (yüz yüze ve çevrimiçi) formatta gerçekleştirilecektir. Katılımcılar hangi formatta katılmak istedikleri başvuru forumunda belirtmelidir.

 

10- Kongreye nasıl başvuru yapabilirim?

Kongre sayfamızda yazım kuralları sekmesi altındaki, içine bildiri metnini de ekleyeceğiniz başvuru formunu doldurup kongremizin e-posta adresine göndererek başvuru yapabilirsiniz. Kongre e-posta adresimiz guvenlikkongresi@hitit.edu.tr şeklindedir.

 

11- Kongreye birden fazla yazarlı bildiri ile katılmak mümkün müdür?

Evet. Bildiri metnine yazılan ilk isim aynı zamanda sunumu yapacak kişi kabul edilmektedir.

 

12- Kongreye birden fazla bildiri ile katılmak mümkün müdür?

Evet. Bir kişi en fazla iki bildiri ile katılabilmektedir.

 

13- E-posta adresinize, içinde bildiri metninin de olduğu başvuru formunu gönderdim. Yapmam gereken başka bir şey var mıdır? Sonucu ne zaman öğrenebilirim?

Başvurunuz, e-postamıza ulaştıktan kısa bir süre sonra size bilgilendirme cevabı gönderilecektir. 20.11.2023 tarihinde kabul edilen/ret edilen bildiriler açıklanacak ve kongremizin bilimsel programı yayımlanacaktır. Fakat süreç içerisinde başvurunuzla ilgili size ulaşmamız gereken bir durum olması ihtimaline karşın, lütfen başvuru formundaki iletişim bilgilerinizi eksiksiz doldurunuz.

 

14- Kongreye hangi dilde bildiri göndermek mümkündür?

Kongremize Türkçe ve İngilizce dillerinde bildiri kabul edilmektedir.

 

15- Kabul edilen bildirimi başarıyla sundum. Sonrasındaki süreç nasıl işlemektedir?

Başarıyla sunulan her bildiri sahibine imzalı kongre katılım belgesi dijital ortamda gönderilecektir. Ayrıca bildiri metinlerine kongre kitapçığında yer verilecektir.

 

16- Kongrenin yayın fırsatları nelerdir?

Kongre sonunda issn numarası alınmış bir kongre bildiri kitabı yayınlanacaktır.

 

17- Kongreyle ilgili farklı sorularım veya sorunlarım var. Nasıl iletişim kurabilirim?

Kongremizin e-posta adresine her türlü soru ve sorununuzu iletebilirsiniz. Ayrıca düzenleme kurulundaki üyelerin e-postaları da sistemimizde mevcuttur. Düzenleme Kurulu üyelerine de sorularınızı yönlendirebilirsiniz.